Wij Weezenhof: informeert en verbindt Weezenhof, een ruim opgezette wijk waar de inwoners al net zo divers zijn als de woningen. Een wijk die deel uit maakt van Nijmegen Dukenburg, maar toch zo’n heel eigen karakter heeft. De wijk Weezenhof is de afspiegeling van de samenleving; een wijk met mensen met diverse achtergronden, met harde werkers, moeders, leerlingen, oud-professoren en jonge gezinnen. Een groene wijk waar vogels graag komen en zich nestelen in de Vogelzang rondom het Maas- Waalkanaal. Wat bezielt de Weezenhoffer? Hoe gaat het met de ondernemer, met de school, de kinderen, de ouderen, moeders etc in deze tijd van Corona? Hoe kijken andere stadsgenoten naar Weezenhof? Met Wij Weezenhof willen wij met elkaar in gesprek gaan. Hoe vinden wij elkaar? En wat bindt ons? Hoe leven wij met elkaar? Buren die niet opvallen maar een interessant verhaal hebben.